Våra Tjänster

Vi erbjuder Er installation av:

  • Värmepumpar för luft/vatten, ytjord och bergvärme.
  • Konvertering från direkt-el till vattenburet system med värmepump.
  • Pelletsbrännare på befintlig panna eller komplett pelletssystem.
  • Komplett uppvärmningsingssystem inklusive skrotning och sanering av befintlig anläggning.

Vi åtar oss även övriga VVS-arbeten.

Vi är återförsäljare för Thermia Värmepumpar.

Logo_thermia