Solid_Eco

FASTIGHETSVÄRMEPUMP

Thermia Solid Eco

 • Hög prestanda till en låg investeringskostnad
 • Fastighetsvärmepump som ger mycket för pengarna
 • Kräver litet utrymme

Maximal prestanda och låg investeringskostnad

Vår nya fastighetsvärmepump Thermia Solid Eco är pumpen för dig som vill få ut maximal prestanda och ha tillgång till de viktigaste funktionerna. Tack vare en nyutvecklad kylkrets har årsvärmefaktorn förbättrats med ända upp till 24% jämfört med föregångaren Thermia Solid!

Thermia Solid Eco producerar värme och varmvatten, och med en enkel komplettering kan denna fastighetsvärmepump även producera kyla. Det ger ett heltäckande komfortsystem med behagligt inomhusklimat året runt, samtidigt som du ersätter behovet av en separat kylmaskin. En perfekt lösning för större fastigheter utan krav på specialapplikationer. Modellen finns i effektstorlekarna 22, 26, 33 och 42 kW.

Den nyutvecklade kylkretsen med effektivare kompressor, nytt köldmedium och den senaste generationens värmeväxlare gör att Solid Eco kan jobba extra effektivt över hela året. Hetgasväxlare som standard ger dessutom extra kostnadseffektiv produktion av varmvatten.

Styrning för maximal effekt

Thermia Solid Eco klarar att styra två separata värmesystem samtidigt. Den intelligenta styrningen gör att du enkelt kan hålla ordning på och styra de funktioner som ingår i systemet såsom tillsatsvärme, varmvatten, kyla och shuntgrupper. Den ser också till att driften av din fastighetsvärmepump hela tiden finjusteras efter rådande behov och förutsättningar, vilket ger maximal effektivitet och energibesparing.

Kan styras via Internet

Thermia Solid Eco kan utrustas med en online-funktion som gör att du på distans kan styra och övervaka din fastighetsvärmepump via Internet och trådlös kommunikation. Du får kontroll över pumpens alla inställningar som exempelvis larmhantering, drifthistorik och aktuella temperaturer, vilket underlättar vid driftoptimering, support och service. Uppstår ett larm får du, alternativt din installatör, automatiskt ett meddelande via sms eller e-mail.

Begär offert  Vi sätter ihop en offert utifrån dina förutsättningar. Givetvis helt kostnadsfritt.

PRODUKTEGENSKAPER:

 • Fastighetsvärmepump för bergvärme, jordvärme, sjövärme och frånluft
 • Finns i effektstorlekarna 22, 26, 33 och 42 kW
 • Hetgasväxlare
  • Varmvatten produceras till hög temperatur och låg kostnad i samband med att värmepumpen värmer huset
 • Online – styr och övervaka fastighetsvärmepumpar på distans (tillbehör)
 • Kan styra 2 reglerkretsar
 • Komfortkyla – möjlighet att få kyla till låg kostnad (tillbehör)
 • Upp till 65°C framledningstemperatur

ENERGIKLASS MED STYRNING:

Då värmepumpen är installerad i ett värmesystem som styrs via värmepumpens reglerdator.

ENERGIKLASS UTAN STYRNING:

Då värmepumpen ej är kopplad till ett värmesystem, samt utan att räkna med funktionen hos den inbyggda reglerdatorn.